Brussel, 10 mei 2021.

 

Edificio versterkt zich met een nieuwe en ruimere Raad van Bestuur

 

 

De algemene vergadering van Edificio SA/NV heeft beslist de raad van bestuur van de vennootschap te verruimen en te versterken. De heren Michel Vermaerke, Marc Vermeiren, Stefan Sablon en Jean-Marc Delporte werden als nieuwe bestuurders benoemd. Michel Vermaerke zal de verruimde raad van bestuur voorzitten. Met de benoemingen wil de vennootschap het belang van corporate governance binnen haar werking onderlijnen en klaar zijn voor de nieuwe uitdagingen en opportuniteiten waarmee ze wordt geconfronteerd. Het aantrekken van bijkomende en complementaire kennis en ervaring zal daarbij ongetwijfeld een troef zijn. 

 

De Covid-periode is voor de cultuur en event sector een harde tijd geweest. Aangezien crisissen ook uitdagingen zijn, heeft Edificio de laatste maanden niet stilgezeten. De missie van de onderneming is en blijft verder een referentie te zijn in het aanbieden van events en gebeurtenissen waarbij een bijzondere beleving in uniek historisch erfgoed kader centraal staat.

 

Edificio baat vandaag reeds de Bibliothèque Solvay en de Concert Noble uit. Deze gebouwen, die beiden in het Europees hart van Brussel zijn gelegen, zijn reeds vele malen de ontmoetingsplek geweest voor internationale, Europese en nationale topontmoetingen en events van politieke, wetenschappelijke, artistiek of andere aard.

 

Edificio wordt steeds vaker aangezocht om via een partnership nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Bij dit alles blijft het steeds de bedoeling om het rijke erfgoed waar ons land over beschikt voor het ruime publiek open te stellen centraal. Edificio wil van de sites waar ze actief is oorden van een ‘ontroerend goed’ beleving maken.