Edificio, een missie gedreven door passie

Bijdragen aan het bewaren van het partrimonium

Edificio heeft een passie voor oorden met een ziel, een geschiedenis, die behoren tot het Brussels patrimonium.
Onze missie bestaat daarom uit

  • het beschermen van deze oorden en hun ziel
  • ze een plaats geven in de wereld van vandaag door ze een andere bestemming te geven
  • dit waardevolle culturele erfgoed open te stellen voor het publiek

 

Deze plaatsen openstellen voor evenementen, ze toegankelijk maken voor het publiek met een culturele agenda en ze dagelijks onderhouden, zodat ze doorheen de tijd verder leven.

De waarden van respect en duurzaamheid delen

Voor Edificio is respect een fundamentele waarde : respect voor de plaats, voor de ziel ervan, maar ook respect voor zij die er komen of werken (publiek, klanten, stakeholders of leveranciers/partners…)

Edificio staat voor een ecologisch verantwoorde aanpak bij het beheer van de locaties, rekening houdend met de beperkingen die eigen zijn aan beschermd patrimonium. Het is een voortdurend zoeken naar een evenwicht.

Ons team en onze partners onderschrijven deze verbintenissen.